TAJUK-TAJUK PENTING KERTAS 3 (EKSPERIMEN)

 1. PHOTOSYNTESIS (light intensity) (Download)
 2. ENERGY VALUE I (Download)
 3. ENERGY VALUE II (Download)
 4. ENZYME (Download)
 5. VITAMIN C (Download)
 6. ISOTONIC SOLUTION (Download)
 7. B.O.D. (Download)
 8. INTER SPECIFIC COMPETITION (Download)
 9. TRANSPIRATION-AIR MOVEMENT FACTOR (Download)
 10. TRANSPIRATION-LIGHT INTENSITY FACTOR (Download)
 11. TRANSPIRATION-TEMPERATURE (Download)
 12. URINE PRODUCTION (Download) 
MAKLUMAN...
SEMUA PROSES MUAT TURUN ADALAH PERCUMA